Kurslar

RESİM
Çocuklar; başından geçen bir olayı, yaşadığı korkuları ve kaygıları, özlemlerini ve isteklerini resim yaparak bize anlatmaktadırlar. Henüz iletişim yönünden etkili bir iletişimi bulunmayan çocuklar, iletişim aracı olarak resmi kullanabilmektedirler. Yaşadıkları çoğu problemi, resimleri yoluyla bize ileterek farkına varmamızı sağlamaktadırlar.
DRAMA
Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik
BAĞLAMA
Bağlama, Türk kültürünün neredeyse en eski çalgılarından biridir. Bağlama çeşitli bölgelere ve sazın boyutuna göre farklı farklı isimler aldığı görülmüştür. Bunlardan en yaygın olanlarını Divan Sazı, Bozuk, Çöğür, Kopuz Irızva, Cura, Tambura şeklinde sıralayabiliriz.Türker Doğan olarak en uygun Bağlama
ORG
Alanlarında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen Org / Klavye kurslarımızın amacı öğrencilerimize müzik sevgisini aşılamak, müzik duygusunu geliştirmek ve Müzikal beynin mantıksal işleyişini arttırmaktır.Özel talep olmadığı taktirde bireysel olarak yapılan Org / Klavye derslerimizde öğrencilerimize keman Org / Klavye
BENDİR
Bendir, Klasik Türk Müziği’nde kullanılan başlıca vurmalı ritim çalgılarından biridir. Bendirin Türkiye’de son dönemlerde kullanım alanı yaygınlaşmaya başlamış olup, Türk Tasavvuf Müziği’nin yanında Türk Halk Müziği’nde en çok kullanılan ritim aleti olmuştur. Aynı enstrüman 12. yüzyıldan
DARBUKA
Darbuka veya dümbelek, özellikle Orta Doğu'da ve Balkanlarda kullanılan vurmalı bir çalgıdır.Darbukada düm ve tek olarak adlandırılan iki ses vardır: İlk ses, ritmin temelini sağlar ve aletin ortasına vurularak sağlanır, ikinci ses daha çok süsleme ve doğaçlama için kullanılır.Derslerin gün
KLARNET
Klarinet (klarinet ya da gırnata), sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür. Bir çeşit sert kauçuk olan ebonitten, ayrıca metalden yapılanları da vardır. Klarnet; kafalık, fıçı, üst gövde, alt gövde ve kalak adı verilen beş
NEY
Ney Kursu’nda ney eğitimi sanıldığı gibi kara düzen değildir ve ciddi bir nazariyat eğitimi içerir. Eğitimler nota ile teorik temellere uygun olarak verilir ve öğrencinin Türk Sanat Müziği ve tasavvuf müziğini kolaylıkla icra edebilmesi sağlanır. Türker Doğan  Ney Kursunda eğitimler
ÇELLO
Viyolonsel (Çello) yaylı çalgılar ailesinden ve perdesiz bir enstrümandır. Viyolonsel (Çello) perdesiz olma özelliğinden dolayı diğer enstrümanlara göre müzikal kulak daha da önem kazanmaktadır. Bu yüzden kursumuzun sağladığı ücretsiz 10-15 dakikalık tanışma derslerimizde eğitmenlerimiz
× Yardımcı Olabilirmiyim ?